Wszystko co powinieneś wiedzieć o windykacji

Działania windykacyjne są coraz częściej stosowaną formą odzyskiwania należności. Uznaje się, że dłużnik przeważnie chce współpracować na korzystnych dla niego warunkach spłaty zobowiązania. Coraz bardziej negowane są też działania egzekucyjne ze strony komornika. Firmy windykacyjne są doceniane nie tylko za efekty, ale również samą technikę dochodzenia do porozumienia dłużnika oraz wierzyciela. Dowiedz się więcej.

Co to jest windykacja?

Windykacja to zespół działań, które mają na celu jak najszybsze odzyskanie należności. W skład metodyki postępowania windykatorów wchodzi zarządzanie wierzytelnościami w szerokim zakresie. Po pierwsze chodzi o to, by długi w ogóle nie powstawały – tutaj wymienić można choćby monitoring płatności. Po drugie firmom windykacyjnym zależy na spełnianiu potrzeb wierzycieli, czyli odzyskaniu ich własności.

Trzeba mieć również na uwadze, że nowoczesna windykacja zakłada również dbałość o dłużnika. Chodzi przecież o to, by przeterminowane zobowiązanie przestało istnieć. Tak może się stać jedynie wtedy, gdy spłata zadłużenia będzie odbywać się na dogodnych dla dłużnika warunkach. Okazuje się, że długi spłacamy chętnie, ale tylko wtedy, gdy cały proces nie zaburza naszej płynności finansowej.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna jest najczęściej stosowanym narzędziem w ramach działań, w których ramy wchodzi zarządzanie wierzytelnościami. Co ciekawe, to szereg działań, które mają prowadzić do porozumienia wierzyciela z dłużnikiem. Negocjacje i ugoda ma sprawić, że zaległość zostanie spłacona.

Co ciekawe, w ramach windykacji polubownej w pierwszym etapie stosuje się przypominające wezwania do zapłaty. To właśnie one skutkują spłatą zaległości. Okazuje się, że długi bardzo często są wynikiem zapomnienia o uregulowaniu faktury czy rachunku.

Warto wiedzieć, że w ramach windykacji polubownej dłużnik ma szansę spłaty długu w dogodnych ratach. To zresztą najczęściej stosowany mechanizm, który sprawia, że wierzyciel odzyskuje swoją należność.

Windykacja sądowa

Kiedy dłużnik nie chce współpracować i zarządzanie wierzytelnościami zgodnie z windykacją polubowną się nie sprawdza, wprowadzany zostaje mechanizm odzyskiwania należności drogą sądową. Jej finałem jest najczęściej natychmiastowa egzekucja komornicza.

Windykacja twarda nie jest prowadzona przez firmy windykacyjne, a dłużnik nie ma już szans na dojście do ugody. Kiedy sąd wyda werdykt natychmiastowej wykonalności, komornik zajmuje jego mienie, którego wartość pokryje zadłużenie. Nie jest to sytuacja korzystna, ponieważ znacznie wzrastają koszty takiego postępowania. Tymi zostanie obarczony również dłużnik. Sprawa sądowa i egzekucja komornicza mają na celu jedynie interesy wierzyciela.

Co powinien zrobić dłużnik?

Od długów nie da się uciec i o tym powinien pamiętać każdy dłużnik. Im wcześniej nastąpi dojście do porozumienia z wierzycielem, tym lepsze warunki spłaty zaległych zobowiązań można uzyskać. Właśnie dlatego kontakt z firmą windykacyjną, która reprezentuje interesy wierzyciela, powinien nastąpić od razu po otrzymaniu wezwania do zapłaty należności.