Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed tym ustawowym. Każda pełnoletnia osoba może sporządzić testament – w odpowiedn...