Co należy wiedzieć o instytucji zachowku

lady-justice-677945_640Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed tym ustawowym. Każda pełnoletnia osoba może sporządzić testament – w odpowiednim zapisie spadku może pomóc adwokat z Częstochowy . Spadkodawca może dowolnie rozdysponować swój majątek, może wskazać bliskich, krewnych, a nawet kompletnie obcą osobę – taki zapis często może być krzywdzący dla najbliższej rodziny, małżonka i dzieci, którzy zostają z niczym. Z tego względu do prawa spadkowego wprowadzono tzw. instytucję zachowku.

Uprawnienie do zachowku wynika głównie z bliskiej więzi rodzinnej pomiędzy spadkodawcą, a upoważnionym. Z tego względu zachowek przysługuje wszystkim zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom. Katalog ten obejmuje także zstępnych, których spadkodawca traktuje jak swoje własne dzieci oraz osoby, które wchodzą w miejsce biologicznych rodziców. Warto jednak zaznaczyć, że rodzice dziedziczą zachowek jedynie wtedy, kiedy zmarły nie pozostawia po sobie zstępnych. Małżonek nie otrzyma zachowku, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy przebywali w separacji orzeczonej wyrokiem sądu.

Czasami zdarza się, że zobowiązany do zapłacenia zachowku nie chce tego uczynić. Wtedy przydatny okaże się dobry adwokat z Częstochowy i skierowanie sprawy na drogę sądową. Pozew o zachowek możemy złożyć w sądzie rejonowym lub okręgowym (jeżeli kwota przewyższa 75.000 należy wybrać ten drugi). W obliczeniu wysokości zachowku powinniśmy skorzystać z pomocy prawnej. O zachowek warto ubiegać się jak najwcześniej – termin przedawnienia wynosi 5 lat, a po tym czasie zobowiązany do jego wypłacenia może uchylić się od naszego roszczenia bez konsekwencji.