Działania windykacyjne są coraz częściej stosowaną formą odzyskiwania należności. Uznaje się, że dłużnik przeważnie chce współpracować na korzyst...